Vi på Gasinstallationer och Gasolfyllarna kan det här med gasol!

Gas Installationer projekterar, konstruerar, installerar, utför service och levererar alla typer av gasinstallationer och gasolutrustningar. Gasolfyllarna driver fyllningsanläggningar, vi fyller gasol i lösvikt, levererar gasol och har ett stort utbud gasolprodukter i butikerna.Gas g

Påfyllning av gasol

 

På våra anläggningar fyller vi dina gasolflaskor medan du väntar och i lösvikt. 

 

Du hittar våra anläggningar i mellersta Sverige, i Stockholm, Norrköping och Örebro.

 

På våra fyllningsanläggningar köper du gasolen billigt och betalar endast för det vi fyller i gasoltuben.

 

Tänk på att när du vanligen byter in din gasoltub skänker du bort gasolen som kan vara kvar i gasoltuben.

   

 
  

HANTERA DIN GASOL-UTRUSTNING PÅ RÄTT SÄTT 
 

  • Använd endast slangar avsedda för gasol
  • Var vaksam gällande läckor
  • Kontrollera säkerhetsventilen
  • Vid kopplande av flaska, läcksök 
  • Vi kontrollerar givetvis din flaska efter deffekter och läckage, fråga oss på plats så får du en gratis-personlig och enkel genomgång hur du blir "gasklar"
 

Serviceavtal gasol

 

Teckna serviceavtal med oss så åtar vi oss att kontrollera din gasolanläggning varje år. 

 

Vi byter säkerhetsventiler, okulärkontrollerar anläggningen och utför förebyggande underhåll som ger en högre driftsäkerhet på din anläggning. 

 

Efteråt skickar vi en servicerapport med kommentarer på eventuella fel, förbättringar eller åtgärder.

 

Se vår blocketbutik »